Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

BAN GIÁM ĐỐC

- Giám đốc Trung tâm: Ths. Trần Danh Lực

Điện thoại: (04) 35572991 

- Phó Giám đốc phụ trách Đào tạo và nghiên cứu khoa học: Đại tá Đinh Văn Hưởng

Điện thoại: (04) 35572990

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Hành chính- Tổ chức

Điện thoại: (04) 35589544, (04) 33630016

Trưởng phòng: ThsNguyễn Minh Dung

Phó trưởng phòng:  Đại úy Nguyễn Mạnh Hà

Phòng Đào tạo và quản lý người học

Điện thoại: (04) 35581836, (04) 33630015

Trưởng phòng: Trung tá Nguyễn Đình Thắng

Phó Trưởng phòng: Đại úy Trần Ngọc Sang

Phòng Hậu cần,  Kỹ thuật

Điện thoại: (04) 35573883

Trưởng Phòng: Ths.Tăng Tài Hoa

Phó Trưởng phòng: Đại úy Vũ Văn Thà

Kế toán trưởng: Ths. Nguyễn Văn Thành

 

CÁC KHOA TRỰC THUỘC

Khoa Chính trị

Điện thoại: (04) 35544725

Chủ nhiệm Khoa: Đại tá Nguyễn Văn Hùng 

 

Khoa Quân sự

Điện thoại: (04) 37549418

Chủ nhiệm Khoa: Đại tá Nguyễn Duy Khải