Công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN_Đại tá Nguyễn Duy Khải_Chủ nhiệm Khoa Quân sự