ThS Nguyễn Đức Đăng, Tài liệu Giáo dục Quốc phòng-An ninh, số 22,Quý III-2013 "HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI BIỆT PHÁI GIẢNG VIÊN SĨ QUAN CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: TÍNH HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, CẦN NHÂN RỘNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC"

Liên hệ: Nguyễn Đức Đăng., SĐT: 0989.318.768, email: dangnd@vnu.edu.vn

Tệp tin đính kèm: