ThS Nguyễn Đức Đăng, Tạp chí Dân quân tự về, số 88, tháng 1-2015 "CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2014 CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-ANH NINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI-KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM"

Liên hệ: Nguyễn Đức Đăng., SĐT: 0989.318.768, email: dangnd@vnu.edu.vn

Tệp tin đính kèm: