Trần Thanh Tùng_Đề tài nghiên cứu khoa học:"HỆ THỐNG HÓA TƯ LIỆU HÌNH ẢNH PHỤC VỤ DẠY HỌCHỌC PHẦN QUÂN SỰ CHUNG VÀ CHIẾN THUẬT, KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK"