Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước”

Ngày 22/8/2017, tại Hòa Lạc, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm; Đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; đồng chí Tăng Tài Hoa, Chi ủy viên và toàn thể đảng viên chi bộ Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN. Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Tại Hội nghị, Đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Chi bộ Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN. Báo cáo đã trình bày cụ thể thực trạng công tác tổ chức cán bộ tại Trung tâm và đưa ra các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp về công tác cán bộ trong các giai đoạn tiếp theo.

Đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo tại hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe tham luận của đại diện các Phòng chức năng và Khoa đào tạo về những giải pháp nhằm nâng cao công tác cán bộ trong giai đoạn tiếp theo. Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Tham luận của đại diện Phòng Hành chính-Tổ chức tại Hội nghị

Tham luận của đại diện Phòng Đào tạo và Quản lý người học tại Hội nghị

Tham luận của đại diện Phòng Hậu cần, Kỹ thuật tại Hội nghị

Tham luận của đại diện Khoa Quân sự tại Hội nghị

Tham luận của đại diện Khoa Chính trị tại Hội nghị

Phòng Hành chính, Tổ chức