THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM HỌC MỚI CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Năm học 2016-2017, với sự thống nhất và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra trên tất cả các mặt hoạt động. Công tác chính trị, tư tưởng được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt cùng với việc tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy GDQPAN cho sinh viên ĐHQGHN và một số trường ĐH, CĐ theo phân luồng của Bộ, Trung tâm GDQP&AN đã tiên phong thực hiện Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT trong việc tổ chức giảng dạy GDQPAN cho học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội. Sự thành công của 06 khóa GDQPAN cho sinh viên và 03 khóa GDQPAN cho học sinh THPT (THPT Lương Thế Vinh, THPT Khoa học Giáo dục, THPT Olympia) đã chứng tỏ rằng định hướng phát triển hiện nay của Trung tâm là đúng đắn và phù hợp với yêu cầu thực tế của xã hội, qua đó đã tạo dựng vị thế và thương hiệu của Trung tâm trong ĐHQGHN và hệ thống các trung tâm GDQPAN trên cả nước.

Bước vào năm học 2017-2018, với chủ đề “CHỦ ĐỘNG-CHẤT LƯỢNG-KỈ CƯƠNG-TRÁCH NHIỆM”, tôi mong rằng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm GDQP&AN,ĐHQGHN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường và nâng cao thực chất công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Trung tâm theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp để đáp ứng  cơ chế quản trị tiên tiến, hiện đại.

2. Hoàn thiện, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng người học, trong đó, tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo GDQPAN cho đối tượng là học sinh THPT;

3. Đa dạng hóa, đổi mới, tìm kiếm và phát triển quan hệ đối tác, hướng đến phát triển quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo mang tính bền vững, toàn diện.

4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đa dạng các nguồn thu từ đào tạo, liên kết đào tạo và khai thác các nguồn thu khác để phát triển Trung tâm, nâng cao thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm.

5. Phát huy tinh thần đoàn kết và những thành tựu đạt được trong năm học 2016-2017, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018; tiếp tục phát huy và thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng Trung tâm ngày càng ổn định về chính trị, tư tưởng, lớn mạnh về quy mô, phát triển theo hướng chính quy, nền nếp, góp phần tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển của ĐHQGHN, xứng đáng là một trong những trung tâm GDQPAN đứng đầu của cả nước.

Chúng ta vui mừng đón chào năm học mới, với tất cả niềm tin về Trung tâm GDQP&AN ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN và công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà.

Chúc toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

                                                                                Trần Danh Lực

 Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh