Tổ chức hội nghị Cấp ủy và Chi bộ thường kỳ tháng 11/2015

       Thực hiện Công văn số 40-CV/ĐU ngày 19/10/2015 của Đảng ủy ĐHQGHN về tham dự các Hội nghị cấp ủy cơ sở, ngày 10/11/2015, Chi ủy Trung tâm giáo dục Quốc phòng –An ninh tổ chức hội nghị cấp ủy và Chi bộ thường kỳ tháng 11/2015. Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho các ban của Đảng ủy ĐHQGHN và cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

         Tại Hội nghị, đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ đã quán triệt các văn bản của Đảng ủy cấp trên và của Trung ương có liên quan đến hoạt động lãnh đạo của Chi bộ, thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ tháng 11/2015. Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đều bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ. Trong đó nhấn mạnh, nội dung dự thảo đã thể hiện rõ những giải pháp lãnh đạo chủ yếu trên các mặt công tác chủ yếu, đảm bảo cho Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạn đó, Chi bộ cũng đề nghị bổ sung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chị thị số 03 /CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của đảng viên và quần chúng trong Chi bộ.

                     Đại diện các Ban của Đảng ủy ĐHQGHN dự hội nghị chi ủy, Chi bộ Trung tâm GDQP-AN

          Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ đã tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, bổ sung hoàn thiện Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ tháng 11/2015. Hội nghị Chi ủy và Chi bộ Trung tâm tháng 11/2015 đã thành công tốt đẹp. 

                                                                               Phòng Hành chính-Tổ chức