Đề án tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN, áp dụng từ năm 2015

Ngày 13/3/2015, ĐHQGHN đã ban hành đề án đổi mới tuyển sinh đại học chính quy của đại học quốc gia hà nội, áp dụng từ năm 2015

Tải về đề án tại đây (PDF)

                                                                                             VNU Media- Ban Đào tạo