Video: Gặp mặt giao lưu "Ánh lửa từ trái tim" - Tiết mục kịch thơ "Đi tìm đồng đội" của cán bộ, giảng viên Trung tâm GDQP-AN

Tại đêm giao lưu "Ánh lửa từ trái tim, tối 13/7/2017, cán bộ, giảng viên Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN đã thể hiện tiết mục kịch thơ "Đi tìm đồng đội" vô cùng ý nghĩa và xúc động "lấy đi" nhiều nước mắt người xem.

https://www.youtube.com/watch?v=w53SReY3mUk&feature=youtu.be

Phòng Hành chính-Tổ chức