Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

Ảnh: 

1. Súng AK

2. Súng B41

Đầu đạn

(Đầu đạn)

(Đầu nổ)

 

Chuyên mục: