LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017

Thứ Hai, 10.7.2017

08h00-Lào Cai

Giám đốc dự tổng kết môn học GDQPAN cho sinh viên Hệ VLVH, Khoa Luật, ĐHQGHN 

10h00-P.110, Nhà D3

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng họp Khung quản lý sinh viên Khóa 18

Thành phần: Trưởng, phó Phòng Đào tạo và quản lý người học, chủ nhiệm 2 khoa đào tạo.

Thứ Ba, 11.7.2017

07h30-Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài tại Trung tâm

08h30-P.110, Nhà D3

Hội ý Ban Giám đốc (mời trưởng phòng HCTC, HCKT, Kế toán trưởng cùng dự)

13h30-Hòa lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài tại Trung tâm

Thứ Tư, 12.7.2017

 

 

Thứ Năm, 13.7.2017

13h30-Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài tại Trung tâm

19h00-Hòa Lạc

Ban Giám đốc dự lễ tri ân Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội nhân kỉ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2017)

Thứ Sáu, 14.7.2017

13h30-P.110, Nhà D3

Ban Giám đốc Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trung tâm Mã số QQ.17-01, QQ.17-02 

Thành phần: Theo quyết định số 284/QĐ-QPAN và số 285/QĐ-QPAN ngày 06/7/2017 của Giám đốc Trung tâm

Thứ Bảy, 15.7.2017

 


 

Chủ Nhật, 16.7.2017

15h00-Sơn Tây

Phó Giám đốc  Đinh Văn Hưởng tham dự tập huấn tại Trường Sỹ quan Lục quân I đến hết ngày 17/07/2017.

Thành phần: Đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Văn Hùng, Lương Đức Hòa.

 

 

 

 PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Chuyên mục: