LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017

Thứ Hai, 17.7.2017

6h30 – Sơn Tây
Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng tham dự tập huấn tại trường Sỹ quan Lục quân I

Thành phần: Đồng chí Nguyễn ĐÌnh Thắng, Nguyễn Văn Hùng, Lương Đức Hòa.


08h30 - P.110, Nhà D3
Hội ý Ban Giám đốc (mời Trưởng các Phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng và Bí thư Đoàn thanh niên

cùng dự).
 

 
 

 
Thứ Ba, 18.7.2017
10h30-P110-Nhà D3
Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng họp khung quản lý sinh viên khóa 18.

Thành phần: Trưởng, phó Phòng Đào tạo và quản lý người học, chủ nhiệm 2 Khoa đào tạo.
Thứ Tư, 19.7.2017
 

 
Thứ Năm, 20.7.2017
 

 
 

 
Thứ Sáu, 21.7.2017
 

 
Thứ Bẩy, 22.7.2017
 

 
Chủ Nhật,23.7 .2017

 

 Ghi chú:

     - Giám đốc nghỉ phép từ ngày 18/7/2017 đến hết ngày 24/7/2017 ủy quyền cho Đồng chí Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng điều hành đơn vị.

     - 19h tối Thứ 2 Ngày 17/07/2017 Đối thoại Sinh viên mời Trưởng các đơn vị tham dự

 

 

 

                                                                        PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Chuyên mục: