LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017

Thứ Hai, 31.7.2017

08h30 – P110 – Nhà D3

Hội ý Ban Giám đốc (mời Trưởng, phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, Bí thư Đoàn thanh niên cùng dự).

10h00 – P110 – Nhà D3

Họp Trung tâm
Thành phần: toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm.

15h00 – Hòa Lạc

Giám đốc Trần Danh Lực chỉ đạo đón học sinh Trường THCS Alpha.

Thứ Ba, 01.8.2017

08h00 – P110 – Nhà D3

Phó giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Chính trị.
Thành phần: mời Trưởng, Phó phòng Đào tạo và Quản lý người học cùng dự.

13h30 – P110 – Nhà D3

Phó giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Chính trị.
Thành phần: mời Trưởng, Phó phòng Đào tạo và Quản lý người học cùng dự.

 


 

Thứ Tư, 02.8.2017

14h00 – Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ huy bàn giao học sinh Trường THCS Alpha.

Thứ Năm, 03.8.2017

 

Thứ Sáu, 04.8.2017

14h00 – Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ huy bàn giao học sinh THPT Lương Thế Vinh.

 


 

Thứ Bảy, 05.8.2017


 

07h00 – Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ huy đón sinh viên Khóa 19 

Chủ Nhật, 06.8.2017


 

Ghi chú:

- Thứ 7 ngày 05/8/2017 Trung tâm tổ chức đón sinh viên Trường ĐH KHXH & Nhân Văn, ĐHQGHN. Cán bộ, giảng viên và người lao động đi làm bình thường. Xe xuất phát lúc 6h15 từ 144 Xuân Thủy sớm hơn thường lệ 01 tiếng. Vậy thông báo để các địa điểm đón xe trên đường chủ động thời gian.

- Các bộ phận đưa đón sinh viên Khóa 19 có mặt tại các địa điểm theo đúng thời gian quy định.

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Chuyên mục: