LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017

 

 

Thứ Hai, 14.8.2017

 

08h30 - P110, Nhà D3

Hội ý Ban Giám đốc
Thành phần: mời Trưởng phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, Bí thư Đoàn thanh niên

 

13h30 - Hòa Lạc


 
Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài tại Trung tâm

 

16h00 - P110, Nhà D3


 
Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự Hội nghị viên chức Khoa Quân sự

Thứ Ba, 15.8.2017

09h00 - P110, Nhà D3

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự Hội nghị viên chức Khoa Chính trị

13h30 - Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài tại Trung tâm

14h00 - P110, Nhà D3

Giám đốc dự Hội nghị viên chức Phòng Hậu cần Kỹ thuật

Thứ Tư, 16.8.2017

13h30 - Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài tại Trung tâm
Thứ năm, 17.8.2017

 


 

Thứ Sáu, 18.8.2017

13h30 - Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài tại Trung tâm
Thứ Bảy, 19.8.2017

 


 
Chủ Nhật, 20.8.2017

 

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Chuyên mục: