LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017

 

Thứ Hai, 21.8.2017

13h30 - Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng giảng bài tại Trung tâm

19h00 – Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự đối thoại sinh viên

Thành phần: Trưởng, Phó các đơn vị, cán bộ Thanh tra, đại diện Bếp ăn, Căng tin, Quân y.

Thứ Ba, 22.8.2017

10h00 - Trường Đại học TN&MT

Giám đốc làm việc với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần: Phó trưởng Phòng ĐT&QLNH, Kế toán trưởng cùng dự.

 

 

13h30 - P110, Nhà D3

Ban Giám đốc dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII.

Thành phần: Toàn thể chi bộ Trung tâm

15h30 - P110, Nhà D3

Ban Giám đốc Họp hội đồng xét kỷ luật cán bộ viên chức và người lao động năm 2017.

Thành phần: Theo Quyết định số 366/QĐ-QPAN ngày 14/8/2017 của Giám đốc Trung tâm.

19h00-Hòa Lạc

Ban Giám đốc dự giao lưu văn nghệ “Hòa Lạc – Yêu thương số 19”

Thứ Tư, 23.8.2017

14h00 - P110, Nhà D3

Ban Giám đốc dự họp Ban sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ

Thành phần: Theo quyết định số 278/QĐ-QPAN ngày 04/7/2017 của Giám đốc Trung tâm.

Thứ năm, 24.8.2017

08h00 – Nhà công vụ số 1, Hòa Lạc

Ban Giám đốc dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2016-2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ đào tạo năm học 2017-2018.

Thành phần: Đ/c Trần Ngọc Sang cùng dự.

Thứ Sáu, 25.8.2017

06h00 - Sơn Tây

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự tổng kết năm học Trường Sỹ quan Lục quân I.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Duy Khải, đ/c Nguyễn Văn Hùng, đ/c Nguyễn Đình Thắng, đ/c Nguyễn Thế Hậu, đ/c Lương Đức Hòa, đ/c Nguyễn Hoành Sơn cùng dự.

13h30 – Hội trường Nguyễn Văn Đạo

Ban Giám đốc dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII và Hội nghị cán bộ chủ chốt ĐHQGHN.

Thành phần: mời Đ/c Tăng Tài Hoa chi ủy viên cùng dự.

Thứ Bảy, 26.8.2017

 

 

 

Chủ Nhật, 27.8.2017

 

 

 

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Chuyên mục: