LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017

 

Thứ hai, 28/8/2017

08h30 - P110, Nhà D3

Hội ý Ban Giám đốc

Thành phần: mời Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng và Bí thư Đoàn thanh niên

14h00 -  P110, Nhà D3

Giám đốc làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trương, Cục dân quân tự vệ.

Thành phần: mời Phó trưởng Phòng ĐT&QLNH, Kế toàn trưởng

Thứ ba, 29/8/2017

15h00- P110, Nhà D3

Ban giám đốc kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết năm học 2016-2017.

Thứ  tư, 30/8/2017

07h00 - P110, Nhà D3

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Khoa Chính trị

Thành phần: mời Trưởng, phó Phòng ĐT&QLNH

13h30 - P110, Nhà D3

Ban Giám đốc dự Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2016 – 2017

Thứ năm, 31/8/2017

09h30 - P110, Nhà D3

Ban Giám đốc dự tổng kết điều tra XHH năm 2016 – 2017

Thành phần: mời trưởng, Phó các đơn vị, toàn thể giảng viên và Phòng ĐT&QLNH.

Thứ  sáu, 01/9/2017

07h30 - Hòa Lạc

Ban Giám đốc dự tổng kết sinh viên Khóa 19

13h30 - Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ huy bàn giao sinh viên Khóa 19

Thứ  bẩy, 02/9/2017     

 

Nghỉ lễ Quốc khánh

Chủ nhật, 03/9/2017

Ghi chú:

  • Thứ 6, ngày 01/9/2017 xe xuất phát lúc 06h15 từ 144 Xuân Thủy sớm hơn thường lệ 01 tiếng. Vậy thông báo để các địa điểm đón xe trên đường chủ động thời gian.

  • Trung tâm nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 02/9/2017 đến hết 04/9/2017

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

Chuyên mục: