LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017

 

Thứ Hai, 04.9.2017

 

Trung tâm nghỉ bù ngày lễ Quốc Khánh 02/9/2017

Thứ Ba, 05.9.2017

08h00 – Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ đạo đón học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục.

14h00-P110, Nhà D3

Họp chi ủy Ban Giám đốc đánh giá nhiệm kì, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng.

14h30-P110, Nhà D3

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động đánh giá nhiệm kỳ, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đinh văn Hưởng. 

Thứ Tư, 06.9.2017

07h30 - Hà Nội

Giám đốc làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần: mời Phó trưởng Phòng Đào tạo và Quản lý người học, Kế toán trưởng.

Thứ Năm, 07.9.2017

Thứ Sáu, 08.9.2017

08h30-P110, Nhà D3

Ban Giám đốc dự họp Chi bộ thường kì tháng 9/2017

10h00-P110, Nhà D3

Ban Giám đốc dự họp Giao ban thường kì tháng 9/2017

Thứ bẩy, 09.92017

 

Chủ nhật, 10.9.2017

 

13h30-Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ đạo trả học sinh  Trường THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục.

      Ghi chú:

  • 08h30 Thứ 6, ngày 08/9/2017 tại P110 Nhà D3: Công đoàn Trung tâm chúc mừng sinh nhật cho các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Trần Ngọc Sang.

 

                                                                PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Chuyên mục: