LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017

Thứ Hai, 11.9.2017

07h30 - Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ đạo đón Học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

10h00 - P110, Nhà D3

Hội ý Ban Giám đốc

Thành phần: mời trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và Kế toán trưởng cùng dự.

Thứ Ba, 12.9.2017

 

 

Thứ Tư, 13.9.2017

 

 

Thứ Năm, 14.9.2017

 

08h30 - Hội trường Nguyễn Văn Đạo

Giám đốc dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 Trường Đại học Khoa học Giáo dục.

Thành phần: mời Phó trưởng phòng Phòng HC-TC cùng dự.

14h00 – P110, Nhà D3

Ban Giám đốc họp Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng.

Thành phần: theo quyết định 167/QĐ-QPAN ngày 11/4/2017 và quyết định số 263/QĐ-QPAN ngày 26/6/2017.

Thứ Sáu, 15.9.2017

09h00 - Hội trường Nguyễn Văn Đạo

Giám đốc dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 Trường Đại học Kinh tế.

Thành phần: mời Phó trưởng Phòng HC-TC cùng dự.

Thứ bẩy, 16.9.2017

08h00 - Trường

ĐHKHXH&NV

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

Chủ nhật, 17.9.2017

 

14h00 – Hòa Lạc

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng chỉ đạo bàn giao Học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

      Ghi chú:

       - Chủ nhật ngày 17/9/2017 Trung tâm tổ chức bàn giao học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN . Cán bộ, viên chức và người lao động đi làm việc bình thường.

 

                                                                PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Chuyên mục: