Bài đăng về Trung tâm GDQP&AN trên Bản tin nội bộ ĐHQGHN số 318-2017 "Tạo dấu ấn trong công tác đào tạo GDQP&AN"

Bài phỏng vấn đồng chí Trần Danh Lực, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội trên Bản tin nội bộ ĐHQGHN số 318-2017 với tiêu đề "Tạo dấu ấn trong công tác đào tạo GDQP&AN"

Tệp tin đính kèm: