VIDEO (tổng hợp): Tuần học GDQPAN của học sinh THPT Lương Thế Vinh tại Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN

Từ ngày 29/7/2017 đến ngày 04/8/2017, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức thực hiện “Tuần học GDQPAN” cho học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh. Với sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng và đổi mới đa dạng về hình thức, linh hoạt về phương pháp trong chương trình giảng dạy và nội dung quản lý rèn luyện, Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN đã mang lại một tuần học tập hiệu quả và đầy hứng thú cho học sinh THPT Lương Thế Vinh.

Dưới đây là video tổng hợp về tuần học GDQPAN của học sinh THPT Lương Thế Vinh:

https://www.youtube.com/watch?v=6qhrh9qZ7b8&feature=youtu.be

Phòng Hành chính-Tổ chức