Video: Trải nghiệm cắt tóc của học sinh THPT Lương Thế Vinh tại Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN

Từ chiều ngày 29/7/2017: Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN triển khai cắt tóc ngắn gọn gàng cho toàn bộ học sinh nam THPT Lương Thế Vinh theo đề nghị của nhà trường.

https://www.youtube.com/watch?v=Sm7iglzPH7w&feature=youtu.be