Chương trình "Tuần GDQPAN của học sinh THPT Khoa học Giáo dục tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN" phát sóng trên Đài Truyền hình Hà Nội 1

Nội dung bản tin nói về Tuần lễ GDQPAN cho học sinh THPT Chuyên Khoa học Giáo dục tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN bắt đầu từ phút thứ 10'23 đến 12'59. 

Trân trọng thông báo./.

http://hanoitv.vn/ban-tin-cuoi-ngay-0732017-v60781.html