Đại học hệ chính quy

ĐHQGHN chuẩn bị 4.000 câu hỏi cho ngân hàng đề thi

Để chuẩn bị cho phương án tuyển sinh thí điểm đánh giá năng lực trong năm tới, ĐH Quốc gia Hà Nội đã lên kế hoạch xây dựng khoảng 3.000 - 4.000 câu hỏi cho ngân hàng đề thi.

Trang