Đào tạo liên kết

Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN triển khai mô hình đào tạo mới: “Tuần GDQPAN cho học sinh THPT” – sự kết hợp giữa giảng dạy kiến thức QPAN và rèn luyện các kĩ năng mềm

Năm học 2016-2017, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) triển khai mô hình đào tạo mới: “Tuần GDQPAN cho học sinh trung học phổ thông (THPT)” với việc lồng ghép rèn luyện các kĩ năng mềm cơ bản trong chương trình GDQPAN cấp THPT. Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/3/2017, Trung tâm đã tổ chức thực hiện “Tuần học GDQPAN” cho học sinh khối 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục. Với sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng cả về chương trình giảng dạy và nội dung quản lý rèn luyện, Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN đã mang lại một tuần học tập hiệu quả và đầy hứng thú cho học sinh THPT Khoa học Giáo dục.

Khai mạc khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 13 tại Hòa Lạc

Thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 Quy định về tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sỏ giáo dục đại học.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học, sáng ngày 30/11/2016, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức đón sinh viên khóa K58 Trường Đại học Thủy lợi (đợt 2) về học tập tại Trung tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Khai mạc khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh thứ 8, K57 Trường Đại học Thủy lợi (đợt 2)

            Thực hiện kế hoạch năm học, sáng ngày 21/3/2016, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh(GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức đón sinh viên Khóa VIII, K57 Trường Đại học Thủy lợi về học tập tập trung tại Trung tâm, cơ sở Hòa Lạc đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN tổ chức liên hoan văn nghệ kỉ niệm 12 năm ngày thành lập Trung tâm (02/3/2004-02/3/2016) và 85 năm thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931-26/3/2016)

Chào mừng kỉ niệm 12 năm ngày thành lập Trung tâm (02/3/2004-02/3/2016) và 85 năm thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931-26/3/2016), ngày 10/3/2016, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ cho sinh viên khóa 7 đang học tập và rèn luyện tại Trung tâm gồm sinh viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN và sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống”.

Khai mạc khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh thứ bảy, khóa QH2015/E Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và khóa 9 Học viện Quản lí Giáo dục

Thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 Quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường cao đẳng, cơ sỏ giáo dục đại học.

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và kế hoạch giảng dạy môn học GDQPAN được thống nhất giữa Trường Đại học Kinh tế, Học viện Quản lí Giáo dục (QLGD) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), sáng ngày 22/02/2016, Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN tổ chức đón sinh viên Khóa QH2015/E Trường Đại học Kinh tế và khóa 9 Học viện QLGD về học tập tập trung tại Trung tâm, cơ sở Hòa Lạc đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi đối thoại với sinh viên đang học tập tại Trung tâm

Thực hiện kế hoạch hoạt động quản lí sinh viên và kiểm định chất lượng giáo dục, tối ngày 17/12/2015, tại hội trường 3, nhà D2, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) đã tổ chức buổi đối thoại sinh viên để trao đổi và giải đáp những thắc mắc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người học trong quá trình học tập và rèn luyện tập trung tại Hòa Lạc nhằm thống nhất quan điểm tư tưởng và tổ chức hoạt động GDQPAN, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập môn học GDQP-AN tại Hòa Lạc.

Khai mạc khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh thứ năm, K57 Trường Đại học Thủy lợi

Thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 Quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các trường cao đẳng, cơ sỏ giáo dục đại học.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học, sáng ngày 10/12/2015, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức đón sinh viên Khóa V, K57 Trường Đại học Thủy lợi về học tập tập trung tại Trung tâm, cơ sở Hòa Lạc đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trang