Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Chi bộ Trung tâm nghiên cứu Đô thị tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/ĐU ngày 17/06/2015 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngày 10/7/2015, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQPAN) và Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Đô thị, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng.

     Tham dự Hội ngị có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Đảng ủy viên ĐHQGHN, Giám đốc Trung tâm GDQP-AN; đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm GDQP-AN; đồng chí Đinh Văn Hưởng, Phó bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm GDQP-AN; đồng chí Vũ Đức Hảo, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đô thị; đồng chí Trần Mạnh Liểu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và đông đủ cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của hai chi bộ.

      Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên thư kí Hội đồng lí luận Trung ương báo cáo những nội dung chính trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gồm: phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương các cấp; chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác.

IMG_4520.JPG

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên thư kí Hội đồng lí luận Trung ương báo cáo những nội dung chính trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

      Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Đăng, chi ủy viên Chi bộ Trung tâm GDQP-AN nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) không chỉ giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú của hai chi bộ nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản của Đảng về công tác công tác nhân sự và các vấn đề quan trọng khác trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà còn giúp cho cán bộ, đảng viên biết vận dụng quan điểm, chủ trương của Đảng vào hoạt động thực tiễn tại chi bộ, đặc biệt là việc truyền tải tinh thần Hội nghị đến đông đảo sinh viên trong quá trình học tập  môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

IMG_4518.JPG

Đồng chí Nguyễn Đức Đăng, chi ủy viên Chi bộ Trung tâm GDQP-AN phát biểu bế mạc Hội nghị

Phòng Hành chính, Tổ chức

 

Tệp tin đính kèm: