Đại hội Công đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 22/6/2016, tại Hoà Lạc, Công đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Quy, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN; đồng chí Đoàn Thị Thái, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN và đồng chí Vương Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu đô thị, ĐHQGHN.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể đoàn viên Công đoàn Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN.

IMG_6493.JPG

Tập thể đoàn viên Công đoàn Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN tham dự Đại hội

Đại hội thông qua quy chế làm việc và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm khóa III; đồng chí Tăng Tài Hòa, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm khóa III và thư ký Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Sang, Công đoàn viên Tổ công đoàn Khoa Chính trị.

IMG_6494.JPG

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình đoàn viên tham dự Đại hội Công đoàn Khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết công đoàn Khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng hoạt động Công đoàn Khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ III, toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN đã đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực và những thành tích, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” thực hiện thắng lợi mọi Nghị quyết của Đảng, ĐHQGHN và của Trung tâm; thực hiện đầy đủ và đúng chức năng của tổ chức Công đoàn trong Trung tâm, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Trung tâm GDQP-AN vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Trong nhiệm kỳ III, Công đoàn Trung tâm GDQP-AN đã 4 năm liền đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, đặc biệt năm học 2012-2013, Công đoàn Trung tâm được tặng Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cũng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày phương hướng hoạt động thiết thực trong nhiệm kỳ tới, đồng thời nêu ra 05 nhiệm vụ trọng tâm cùng với các giải pháp cơ bản để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đó.

IMG_6495.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng trình bày báo cáo tổng kết công đoàn Khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng hoạt động Công đoàn Khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Tăng Tài Hoa thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016.

IMG_6504.JPG

             Đồng chí Tăng Tài Hoa trình bày báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Quy, Phó Chủ tịch Công đoàn, ĐHQGHN đề nghị Công đoàn Trung tâm cần tập trung vào một số nội dung đã trình bày trong dự thảo như: Tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ như 8/3, 20/11, hoạt động thể dục, thể thao; các chỉ tiêu thi đua của công đoàn gắn với việc đăng ký cho từng tổ công đoàn bộ phận và từng công đoàn viên; vai trò của các công đoàn viên nữ trong phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đồng chí Trần Văn Quy, Phó Chủ tịch Công đoàn, ĐHQGHN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các đại biểu tham dự đại hội thảo luận đóng góp vào Dự thảo báo cáo tổng kết công đoàn Khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng hoạt động Công đoàn Khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Các ý kiến tập trung làm rõ những khó khăn, thách thức trong từng giai đoạn mà Công đoàn Trung tâm phải đối diện trong khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 và vấn đề BCH Công đoàn phải kiêm nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, đặc biệt là trong giai đoạn mang tính chất bước ngoặt của Trung tâm khi được tiếp nhận cơ sở mới tại Hòa Lạc cũng như chuyển mình theo mô hình đào tạo tập trung.

Đồng chí Đào Bá Công, công đoàn viên Tổ công đoàn Khoa Chính trị phát biểu tham luận

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu BCH Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Trung tâm khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Kết quả bỏ phiếu kín bầu BCH Công đoàn Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu được 03 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao gồm đồng chí Nguyễn Văn Hùng; Nguyễn Mạnh Hà và đồng chí Lương Đức Hòa.

Bí thư, Phó Giám đốc Trung tâm Trần Danh Lực tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Trung tâm khóa IV tại Đại hội.

Tại Đại hội, BCH Công đoàn Trung tâm khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hứa quyết tâm đổi mới về nội dung và hình thức, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Chủ tịch đoàn bế mạc đại hội và thông qua Nghị quyết Công đoàn, Đại hội Công đoàn Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Đình Thắng báo cáo tài chính Công đoàn Trung tâm khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016

Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Trung tâm GDQP-AN khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Trung tâm GDQP-AN khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm GDQP-AN  tham dự Đại hội

Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm tham dự Đại hội

BCH Công đoàn Trung tâm GDQP-AN khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 phát biểu tại Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN

Phòng Hành chính-Tổ chức