Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội”

          Sáng ngày 24/6/2016 tại Hòa Lạc, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Nâng cao chất lượng GDQPAN tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN".

          Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN và các đại biểu gồm Thượng tá, ThS. Nguyễn Minh Tiến, Thượng tá Nguyễn Văn Vốn, đại diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1; Trung tá, ThS Đặng Việt Hùng, Trưởng Phòng Đào tạo Quản lý sinh viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2 cùng tập thể cán bộ, giảng viên Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN. 

IMG_6564.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm tham dự Hội thảo khoa học năm học 2015-2016

          Chủ trì hội thảo: Đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng ban tổ chức hội thảo và TS. Nguyễn Đức Đăng, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó trưởng ban tổ chức hội thảo.

IMG_6567.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn chủ tịch Hội thảo khoa học năm học 2015-2016

          Mở đầu hội thảo, Đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó Giám đốc Trung tâm đã nêu lên những bối cảnh của việc cần thiết phải nâng cao chất lượng GDQPAN trong giai đoạn hiện nay. Với mục tiêu, phấn đấu trở thành một Trung tâm GDQPAN có uy tín và vị thế hàng đầu của cả nước về quy mô, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trọng lĩnh vực GDQPAN, góp phần thực hiện thành công sứ mệnh của ĐHQGHN, Trung tâm tổ chức buổi Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng GDQPAN tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN”.

          Đồng chí bày tỏ mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên tham gia hội thảo để tìm ra giải pháp tốt nhất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trung tâm GDQPAN, ĐHQGHN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

          Tại buổi hội thảo, nhiều tham luận có chất lượng được trình bày đã khẳng định việc nâng cao chất lượng GDQPAN là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Đức Đăng, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày bài tham luận tại Hội thảo

          TS. Nguyễn Đức Đăng nhấn mạnh, ĐBCL giáo dục đại học hiện nay là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với các cơ sở giáo dục đại học cũng như đối với các trung tâm GDQPAN. Để xây dựng hệ thống ĐBCL, các trung tâm cần triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt ưu tiên nâng cao nhận thức cho các lực lượng có liên quan về ĐBCL, ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, xây dựng mô hình và hệ thống ĐBCL bên trong của các trung tâm GDQPAN.

          Tiếp đó, ThS. Nguyễn Minh Tiến, Trung tá Nguyễn Đình Thắng, Trung tá, ThS. Đặng Việt Hùng, ThS Nguyễn Văn Lợi, Thiếu tá Trần Thanh Tùng, ThS. Nguyễn Văn Thành, Thiếu tá, ThS. Đặng Đình Hoàng tham luận và phát biểu ý kiến tại Hội thảo. Các bài tham luận đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình, ý kiến đóng góp, thảo luận làm rõ hơn những vẫn đề, những nhận định của tác giả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Minh Tiến trình bày tham luận tại Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Đặng Đình Hoàng trình bày tham luận tại Hội thảo

           Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã đề cập đến toàn diện các mặt hoạt động của Trung tâm, trong đó tập trung và đi sâu vào các vấn đề chủ yếu như công tác đảm bảo chất lượng ở các trung tâm GDQPAN, công tác dạy học, công tác quản lý và rèn luyện sinh viên, công tác kiểm tra đánh giá, công tác hậu cần, tài chính… Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng các mặt công tác và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GDQPAN tại Trung tâm.

          Đồng chí chủ tọa Hội thảo tóm tắt các ý kiến và kết luận hội nghị, đồng chí nhấn mạnh công tác tổ chức Hội thảo đã diễn ra theo đúng kế hoạch nội dung và chương trình buổi Hội thảo. Công tác chuẩn bị cho buổi Hội thảo chu đáo trên các nội dung, đặc biệt chuẩn bị viết tham luận của các tác giả. Các ý kiến tham luận đã đánh giá khái quát về ưu điểm, nhược điểm của từng hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.  Đoàn chủ tịch đã nghe các  ý kiến phản biện thông qua các tham luận và sơ bộ phân tích, đánh giá từng ý kiến tham luận đồng thời đưa ra các câu hỏi trao đổi làm rõ, làm sáng tỏ, cụ thể hơn các nội dung tham luận đã trình bày. Qua đó, nhiều giải pháp hữu ích, những bài học kinh nghiệm hay trong thực tiễn công tác quản lí, rèn luyện tại các trung tâm GDQPAN được đúc rút, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng GDQPAN cho sinh viên tại Trung tâm.

          Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội thảo với chủ đề “Nâng cao chất lượng GDQPAN tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN” của Trung tâm đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh về Hội thảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tá Nguyễn Đình Thắng trình bày tham luận tại Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Đặng Việt Hùng, Trưởng Phòng ĐTQLSV-Trung tâm GDQPHN2 trình bày tham luận tại Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiếu tá Trần Thanh Tùng trình bày tham luận tại Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Thành  trình bày tham luận tại Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Minh Tiến trả lời ý kiến đóng góp tại Hội thảo

  Phòng Hành chính-Tổ chức