Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết năm học 2016-2017

Ngày 30/8/2017, tại Hòa Lạc, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết năm học 2016-2017.

Tham dự hội nghị, về phía Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có đồng chí PGS.TS Lê Quân, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN, đồng chí PGS.TS. Trần Văn Quy, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Đào tạo, Ban Xây dựng, Ban Tài chính. Về phía Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) có đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm; đại tá Đinh Văn Hưởng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm GDQP&AN.

Đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết năm học 2016-2017 tại Trung tâm GDQP&AN

Hội nghị giới thiệu đoàn chủ tịch gồm 02 đồng chí: Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm và Trung tá Lương Đức Hòa, Chủ tịch Công đoàn.

Đoàn chủ tịch Hội nghị cán bộ, viên chức Trung tâm GDQP&AN năm 2017

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Danh Lực, Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018. Trong đó nhấn mạnh, năm học vừa qua, Trung tâm đã khắc phục được các khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm học đặt ra, đơn vị đoàn kết, ổn định, nhất trí cao thể hiện qua việc thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, quản lý và rèn luyện cho 06 khóa sinh viên các trường đại học trong và ngoài ĐHQGHN và 03 khóa học sinh THPT theo mô hình tập trung. Năm học 2016-2017, Trung tâm đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra trên tất cả các mặt hoạt động, công tác chính trị, tư tưởng được giữ vững, chất lượng đào tạo được duy trì, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động được nâng lên rõ rệt.

Đồng chí Trần Danh Lực, Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018

Năm học 2017-2018, với chủ đề “Chủ động-Chất lượng-Kỉ cương-Trách nhiệm”, Trung tâm GDQP&AN đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc và các đơn vị thuộc Trung tâm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; Chủ động phối hợp với các đơn vị đào tạo trong, ngoài ĐHQGHN để xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo đúng với tiềm năng hiện có; Tăng cường thực hiện kỉ cương trong quản lý, tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng công tác quản lý, sinh viên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa chất lượng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Đảm bảo tốt hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho mọi hoạt động của Trung tâm…

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Kế toán trưởng Trung tâm trình bày Báo cáo hoạt động tài chính năm học 2016-2017 và 7 tháng đầu năm 2017 của Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Kế toán trưởng Trung tâm trình bày Báo cáo hoạt động tài chính của Trung tâm

Tiếp đó, đồng chí  Trần Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016-2017.

Thiếu tá Trần Thanh Tùng, đại diện Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lương Đức Hòa, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm trình bày Báo cáo tổng hợp các ý kiến của các đơn vị đóng góp vào các văn bản tại Hội nghị.

Trung tá Lương Đức Hòa, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị đóng góp vào các văn bản tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của cán bộ, viên chức Trung tâm. Các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí cao với các báo cáo được trình bày tại Hội nghị đồng thời tập trung làm rõ một nội dung về công tác đào tạo, quản lý người học; tài chính và vấn đề nhân sự…

Về dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã phát biểu chỉ đạo: Đề nghị Trung tâm chủ động, tích cực kiện toàn cơ cấu tổ chức theo mô hình mới; tăng cường hoạt động thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo mọi điều kiện trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời chủ động nghiên cứu từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị, điều hành đơn vị trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hoàn thiện, sắp xếp các chương trình đào tạo cho phù hợp từng đối tượng người học, trong đó tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo GDQPAN cho đối tượng là sinh viên và học sinh trung học phổ thông. Xây dựng chiến lược phát triển KHCN theo định hướng nghiên cứu. Đa dạng hóa, đổi mới tìm kiếm và phát triển quan hệ đối tác, hướng đến phát triển quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo mang tính bền vững, toàn diện.

 Tăng cường mở rộng thu hút  đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đa dạng các nguồn thu từ đào tạo, liên kết đào tạo và khai thác các dịch vụ khác để phát triển Trung tâm, nâng cao thu nhập của cán bộ, viên chức và người lao động. Đẩy mạnh tái đầu tư vào các hoạt động đảm bảo chất lượng có tính chất chiều sâu, tạo vị thế và uy tín cho Trung tâm như: Đầu tư tổ chức các Hội thảo nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trên cơ sở phát huy thế mạnh của Trung tâm trực thuộc ĐHQGHN; đầu tư phát triển nguồn lực giảng viên và cán bộ quản lý, triển khai hội nghị liên kết đào tạo giữa Trung tâm và các trường đối tác….

PGS.TS Lê Quân, Ủy viên Thường vụ, Phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Danh Lực tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ĐHQGHN dành cho Trung tâm GDQP&AN. Năm học 2017-2018, với quyết tâm cao nhất, Trung tâm GDQP&AN sẽ khắc phục những khó khăn, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tích cực hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHQGHN giao. Đồng thời cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện các văn bản, cụ thể hóa thành chương trình hành động và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch đoàn tóm tắt, kết luận các ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 dân chủ, khách quan và đúng quy định. Các đồng chí trúng cử vào Ban Thanh tra nhân dân đều bảo đảm tiêu chuẩn và được số phiếu tín nhiệm cao.

Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt Hội nghị

Phòng Hành chính-Tổ chức