Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh tổ chức Hội nghị viên chức năm 2015

Ngày 31/08/2015, tại Hòa Lạc, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị viên chức năm 2015. 

Tham dự hội nghị, về phía Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo các Ban chức năng. Về phía Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm; các đồng chí phó giám đốc cùng toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm GDQP-AN.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm GDQP-AN đã trình bày Báo cáo Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2015-2016. Trong đó nhấn mạnh, năm học vừa qua, Trung tâm đã hoàn thành các chỉ tiêu và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra. Đặc biệt, Trung tâm đã hoàn thành việc tiếp nhận, quản lí, cải tạo, sửa chữa và khai thác sử dụng kí túc xá số 4, đưa vào thực hiện nhiệm vụ dạy học GDQPAN cho sinh viên theo mô hình tập trung; đến nay Trung tâm đã đào tạo được 4 khóa học tại Hòa Lạc với hơn 5000 sinh viên của các trường: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

 

IMG_4923.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2015-2016

Năm học 2015-2016, Trung tâm GDQP-AN đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: kiện toàn nhân sự các đơn vị thuộc Trung tâm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; phối hợp với các đơn vị đào tạo trong, ngoài ĐHQGHN để xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo phù hợp; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chú trọng công tác quản lý, công tác học sinh sinh viên; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa chất lượng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho mọi hoạt động của Trung tâm…

Tiếp đó, đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo hoạt động tài chính năm 2014 và 7 tháng đầu năm 2015 và thông qua dự thảo các nội dung sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 của Trung tâm.

Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo hoạt động tài chính của Trung tâm

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của viên chức và người lao động Trung tâm về các mặt từ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa khọc, quản lý sinh viên cho đến công tác tổ chức cán bộ, hậu cần, tài chính, kĩ thuật… Đồng chí Nguyễn Văn Lợi đã tóm tắt các ý kiến đồng thời trả lời các kiến nghị của viên chức và người lao động Trung tâm.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017; tổng kết, phát động phong trào thi đua năm học.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDQP-AN phát động phong trào thi đua năm học 2015-2016

Về dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã chúc mừng, biểu dương những nỗ lực và kết quả của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm GDQP-AN đạt được trong năm học 2014-2015. Đồng thời yêu cầu Trung tâm cần tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích, sức mạnh của đơn vị; ngoài việc thực hiện tốt mục tiêu môn học, góp phần tích cực vào việc rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỉ luật và Trung tâm phải trở thành một kênh quan trọng trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. Bên cạnh các công việc đào tạo, Trung tâm cũng phải tham gia tích cực để đảm bảo về an toàn, an ninh, trật tự tại địa bàn…

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngoài các nhiệm vụ chủ yếu đã được trình bày trong kế hoạch nhiệm vụ 2015-2016, Trung tâm cần đặc biệt bám sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng đào tạo, cải cách hành chính, quy trình liên quan đến quản lý và phục vụ đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, tin học hóa các khâu, quy trình trong việc quản lý và điều hành đơn vị; phối hợp với các đơn vị trong ĐHQGHN để sắp xếp, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với lộ trình đào tạo tiên tiến, hiện đại.

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Trung tâm GDQP-AN là đơn vị tiên phong trong ĐHQGHN triển khai hoạt động đào tạo tại Hòa Lạc, đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là bước chuyển quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của Trung tâm.

Thay mặt toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ĐHQGHN dành cho Trung tâm GDQP-AN. Năm học 2015 – 2016, với quyết tâm cao nhất, Trung tâm GDQP-AN sẽ khắc phục những khó khăn, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tích cực hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cấp giao cho.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm phát biểu tổng kết Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã trao bằng khen cho 02 cá nhân của Trung tâm có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015

Phòng Hành chính, Tổ chức