Thế là đã thấm thoắt hơn một tuần trôi qua, kể từ khi tôi bước chân vào Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh trong vòng một tháng. Và cũng chính mảnh đất Sơn Tây đầy nắng gió ấy đã đem đến cho tôi nhiều cái đầu tiên lắm. Lần đầu tiên, tôi được bước chân vào một môi trường mới lạ - môi trường của sự kỷ luật và nghiêm khắc. Lần đầu tiên, tôi phải xa gia đình một khoảng thời gian dài đến vậy.

         Thế là đã thấm thoắt hơn một tuần trôi qua, kể từ khi tôi bước chân vào Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh trong vòng một tháng. Và cũng chính mảnh đất Sơn Tây đầy nắng gió ấy đã đem đến cho tôi nhiều cái đầu tiên lắm. Lần đầu tiên, tôi được bước chân vào một môi trường mới lạ - môi trường của sự kỷ luật và nghiêm khắc. Lần đầu tiên, tôi phải xa gia đình một khoảng thời gian dài đến vậy.