Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học, sáng ngày 06/7/2015, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức đón sinh viên Khóa QH2014/T Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN về học tập trung tại Trung tâm, cơ sở Hòa Lạc đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sáng ngày 07/07/2015, Trung tâm đã tổ chức khai mạc khóa học. Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm; các đồng chí phó giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trung tâm và 1025 sinh viên Khóa QH2014/T Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học, sáng ngày 06/7/2015, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức đón sinh viên Khóa QH2014/T Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN về học tập trung tại Trung tâm, cơ sở Hòa Lạc đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sáng ngày 07/07/2015, Trung tâm đã tổ chức khai mạc khóa học. Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm; các đồng chí phó giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trung tâm và 1025 sinh viên Khóa QH2014/T Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.