Trong chuỗi các hoạt động thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kì 2015-2020, kỉ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đồng thời thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên, tối ngày 19/8/2015, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) đã tổ chức đêm giao lưu văn hóa văn nghệ cho sinh viên khóa QH2014/X của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với chủ đề “Gặp gỡ tháng 8-thời hoa đỏ”.

Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/ĐU ngày 17/06/2015 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngày 10/7/2015, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQPAN) và Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Đô thị, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Trong chuỗi các hoạt động thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kì 2015-2020, kỉ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đồng thời thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên, tối ngày 19/8/2015, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) đã tổ chức đêm giao lưu văn hóa văn nghệ cho sinh viên khóa QH2014/X của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với chủ đề “Gặp gỡ tháng 8-thời hoa đỏ”.