Các đồng chí kính mến!

           Nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), thay mặt Ban Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi xin gửi tới các đồng chí cán bộ, giảng viên đã và đang công tác tại Trung tâm lời tri ân sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC NHÀ VĂN HÓA LỚN

          Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong thời buổi dân tộc Việt Nam đang sống trong lầm than tủi nhục dưới ách thống trị của đế quốc Pháp. Lớp lớp sĩ phu và đồng bào yêu nước đã đứng lên chiến đấu giành độc lập, tự do nhưng đều thất bại. Sứ mệnh lịch sử đặt ra cho dân tộc, cho mỗi người Việt Nam yêu nước, cũng như các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới lúc bấy giờ là tìm ra phương sách để cứu nước, cứu dân. Đó là một thách thức lớn của thời đại.