Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học, sáng ngày 11/02/2017, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức đón sinh viên khóa QH2016/E Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN và sinh viên khóa 9 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về học tập tập trung tại Trung tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Thực hiện hướng dẫn của Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tại Công văn số 2059/CB-KH ngày 10/11/2016 về việc gặp mặt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2016 và Kế hoạch số 6636/KH-CT ngày 28/11/2016 về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2016 của Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngày 27/12/2016, đoàn cán bộ, giảng viên sĩ quan biệt phái của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) do Giám đốc Trần Danh Lực làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị gặp mặt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2016 được tổ chức tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ1).

Thực hiện Công văn số 226-CV/ĐU ngày 30/11/2016 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQPAN), ĐHQGHN đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và kế hoạch thực hiện của Chi bộ. Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.