Lịch tuần

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)

VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

TỪ NGÀY 17/4/2017 ĐẾN NGÀY 21/4/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)

VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

TỪ NGÀY 10/4/2017 ĐẾN NGÀY 15/4/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

KỈ NIỆM 13 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRUNG TÂM GDQP-AN

(02/3/2004 - 02/3/2017)

Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/3/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017

Thứ Hai, 13.02.2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

XUÂN ĐINH DẬU 2017

Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017

Trang