Lịch tuần

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

XUÂN ĐINH DẬU 2017

Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 27/01/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

XUÂN ĐINH DẬU 2017

Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 21/01/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

XUÂN ĐINH DẬU 2017

Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

XUÂN ĐINH DẬU 2017

Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

27 NĂM NGÀY HỘI QUÔC PHÒNG TOÀN DÂN

Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 24/12/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

27 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2016

Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

                                                     Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016

 

Trang