Lịch tuần

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 201/11

Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 18/11/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

  Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  20/11/2016

Trang