Lịch tuần

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Từ ngày 16/5/2016 đến ngày 20/5/2016

Thứ Hai, 16.5.2016

07h00-Học viện Chính trị Quốc gia HCM

Phó Giám đốc Trần Danh Lực học lớp Cao cấp lý luận chính trị đến hết ngày 24/5/2016.

Thứ Ba, 17.5.2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

41 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2016)

VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Từ ngày 02/5/2016 đến ngày 06/5/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

41 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2016)

VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 22/4/2016

Trang