Lịch tuần

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

KỶ NIỆM 12 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH

(02/3/2004-02/3/2016)

TỪ NGÀY 29/02/2016 ĐẾN NGÀY 06/3/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM

(03/02/1930-03/02/2016)

Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 05/02/2016

Trang