Lịch tuần

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

   

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 24/01/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016

Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 17/01/2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/2044-22/12/2015)

26 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2015)

TỪ NGÀY 21/12/2015 ĐẾN NGÀY 27/12/2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

71 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2015)

VÀ 26 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989-22/12/2015

TỪ NGÀY 14/12/2015 ĐẾN NGÀY 20/12/2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2015|)

VÀ 26 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989-22/12/2015)

TỪ NGÀY 07/12/2015 ĐẾN NGÀY 13/12/2015

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015

Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 20/11/2015

Trang