Hỏi đáp

Đề án tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN, áp dụng từ năm 2015

Ngày 13/3/2015, ĐHQGHN đã ban hành đề án đổi mới tuyển sinh đại học chính quy của đại học quốc gia hà nội, áp dụng từ năm 2015

Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2015

Năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức đánh giá năng lực. Để giúp các thí sinh có thông tin đầy đủ về phương thức tuyển sinh mới, ĐHQGHN phát hành cuốn sách “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015”.