Đào tạo

Các hoạt động chào mừng kỉ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội

Cùng với nhiều hoạt động chào mừng kỉ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội và kỉ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ngày 13/11/2013, Trung tâm GDQP-AN đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Nâng cao chất lượng đào tạo môn học Giáo dục Quốc phòng-An ninh"

Quyết định Về việc cử cán bộ tham gia tập huấn năm 2013

Cử 03 cán bộ tham gia tập huấn năm 2013 (từ ngày 09 đến ngày 20 tháng 8 năm 2013) tại Thành phố Biên Hòa-Đồng Nai 

Chức năng nâng cao khi viết bài

Hiển thị hình ảnh được lấy từ trang web khác:

 

Hiển thị hình ảnh được tải lên từ máy tính của người đưa tin:

Chữ hiển thị khi trình duyệt không tải ảnh

 

Liên kết đến Bài viết về thầy Lợi

Đại học kiểu mẫu trong thực hiện chính sách, pháp luật giáo dục Quốc phòng - An ninh

Đó là ý kiến đánh giá của GS.TS Hồ Trọng Ngũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng -An ninh của Quốc hội tại buổi làm việc với ĐHQGHN ngày 6/4/2012.