ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Căn cứ Quyết định số 160/QĐX-BQP ngày 19/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc cho cán bộ nghỉ hưu; ngày 30/12/2019 Thường vụ, Đảng ủy trường Sỹ quan Lục quân 1 đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định nghỉ hưu của BQP đối với ...
Thực hiện Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, sáng ngày 24/12/2019 Đảng ủy Trung tâm đã tổ chức họp bản kiểm điểm cán bộ lãnh ...
Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020
Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019, sáng ngày 21/12/2019, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức đón gần 2000 sinh viên đến học tập, rèn luyện tập trung tại Trung tâm đảm bảo an toàn ...
Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019
Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019
Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019, sáng ngày 30/11/2019, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức đón trên 700 sinh viên đến học tập, rèn luyện tập trung tại Trung tâm đảm bảo an toàn ...
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli