ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Chiều ngày 01/11/2019 tại Hòa Lạc, Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN tổ chức Lễ bế mạc khóa 44 GDQP&AN cho hơn 1400 sinh viên thuộc trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.
Được lựa chọn là đơn vị tổ chức tại hội điểm chi đoàn, sáng ngày 31-10, Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm GDQP&AN đã tổ chức thành công Đại hội chi đoàn Trung tâm lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2022 tại Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN.
Căn cứ Công văn số 3374/ĐHQGHN-TCCB ngày 24/10/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trung tâm) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ thể như sau:
Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019
Chiều ngày 28/10/2019, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019.
Chiều ngày 25/10/2019, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN đã tổ chức khai mạc và học tập lớp Bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho 85 học viên thuộc đối tượng 4 của ĐHQGHN năm 2019.
Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019
Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019
Chiều ngày 16/10/2019 tại Hòa Lạc, Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN tổ chức Lễ bế mạc khóa 44 GDQP&AN cho hơn 500 sinh viên thuộc trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli