ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

- Thời gian: 27/11/2017-04/12/2017 (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật). Khai mạc lớp học: 09h30 ngày 27/11/2017. - Địa điểm: Phòng học 1, Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN. Địa chỉ: Thôn 7, Thạch Hòa, Thach Thất, Hà Nội - Học viên học tập, ăn ở tập trung 24/24 giờ tại Trung ...
- Thời gian học: 04 - 19/12/2017. Khai mạc lớp học: 09h30 sáng ngày 04/12/2017 - Địa điềm: Phòng học 1, Trung tâm GDQPA&AN, ĐHQGHN. Địa chỉ: Thôn 7, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội - Học viên ăn ở tập trung 24/24 giờ tại Trung tâm GDQP&AN.
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli