ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023
Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023
Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023
Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023
Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023
Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023
Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023
Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli