ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019
Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019
Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019
Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018
Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018
Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018
Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018
Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018
Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 21/11/2018
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn