ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 18/5/2020 đến 24/5/2020
Từ ngày 23/3/2020 đến 29/3/2020
Từ ngày 09/3/2020 đến 15/3/2020
Từ ngày 02/3/2020 đến 08/3/2020
Từ ngày 24/02/2020 đến 01/3/2020
Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020
Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020
Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020
Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020
Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli