ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020
Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020
Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020
Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020
Từ ngày 28/9/2020 đếnngày 04/10/2020
Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020
Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020
Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020
Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 07/9/2020
Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli