ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020
Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020
Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020
Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020
Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019
Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019
Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019
Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli