ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

VNU: Để mỗi tiết học Giáo dục Quốc phòng và An ninh luôn truyền cảm hứng yêu nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam cho học viên

Thực hiện kế hoạch công tác của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, ngày 31/10/2023, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN ) năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ GDQP&AN năm học 2023-2024.
05:11 01/11/2023

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli