ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh thăm và làm việc tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng ngày 18/4/2014, tại Hòa Lạc, Ban Giám đốc Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN tiếp Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ, Bộ Quốc phòng, đại diện cơ quan Thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh và Đại tá, TS.NGND Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD&ĐT và các thành viên trong đoàn.
01:04 22/04/2014

Sáng ngày 18/4/2014, tại Hòa Lạc, Ban Giám đốc Trung tâm GDQP-AN,  ĐHQGHN tiếp Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ, Bộ Quốc phòng, đại diện cơ quan Thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh và Đại tá, TS.NGND Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD&ĐT và các thành viên trong đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo tóm tắt hoạt động, cơ cấu tổ chức của Trung tâm trong thời gian vừa qua và các đề xuất, kiến nghị theo các nội dung mà đoàn khảo sát yêu cầu.

Hội nghị đã trao đổi và đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDQP-AN sinh viên của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hôi

Cũng tại Hội nghị, một số vấn đề cơ bản được làm rõ và thống nhất như:

1. Việc tận dung và phát huy tối đa mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng-An ninh cho sinh viên theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh được Trung tâm thực hiện như thế nào?

2. Giải pháp quản lí và rèn luyện sinh viên theo mô hình tập trung, tổ chức bộ máy cần được kiện toàn như thế nào?

3. Khi các cơ sở giáo dục đại học được phân luồng cho Trung tâm, trong khi đó Trung tâm còn thiếu về nhân lực thì giải pháp thực hiện kế hoạch giảng dạy theo phân luồng như thế nào?

4. Việc sử dụng học viên sĩ quan thực tập về giảng dạy cho sinh viên có khả thi không?

Những vấn đề cơ bản trên được bàn bạc, trao đổi và đi đến thống nhất. Đây là cơ sở quan trong góp phần xây dựng, hoàn chỉnh Thông tư liên tịch đã quy định. Đồng thời, qua chuyến khảo sát thực tế tại Trung tâm giúp Cục Dân quân Tự vệ và Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD&ĐT có cơ sở để giao nhiệm vụ phân luồng đào tạo liên kết cho Trung tâm trong thời gian tới.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli