ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

​​​​​​​LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017
09:11 01/11/2017

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017

 

Thứ hai, 30.10.2017

 

 

Thứ ba, 31.10.2017

14h00 – Hà Nội

Giám đốc làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Thành phần: Phó trưởng Phòng ĐT&QLNH cùng dự

Thứ tư, 01.11.2017

 

 

Thứ năm, 02.11.2017

 

 

Thứ sáu, 03.11.2017

13h30 – Hải Phòng

Giám đốc dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017

Thành phần: Phó trưởng Phòng HC-TC Đặng Đình Cường cùng dự

Thứ bẩy, 04.11.2017

08h00 – Hải Phòng

 

13h00 – Thanh Hóa

Giám đốc dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017

Thành phần: Phó trưởng Phòng HC-TC Đặng Đình Cường cùng dự

Giám đốc dự khai mạc lớp GDQPAN, Hệ VLVH, Khoa KHQL, K60,

Trường ĐH KHXH&NV, cơ sở Thanh Hóa.

Thành phần: Trưởng phòng ĐT&QLNH cùng dự.

Chủ nhật, 05.11.2017       

     
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli