ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

ThS Trần Danh Lực, Tạp chí Giáo dục, số 414, kì 2, tháng 9/2017

"Phát triển đội ngũ giáo viên GDQP-AN ở các trường THPT theo quan điểm chuẩn hóa"
03:11 01/11/2017

Liên hệ: Trần Danh Lực, email: trandanhluc@gmail.com

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli