ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017
03:11 03/11/2017

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017

 

Thứ hai, 06.11.2017

08h30-P306, Nhà D3

Ban Giám đốc dự họp cấp ủy

09h30-P106, Nhà D3         

Hội ý Ban Giám đốc

14h00-P110, Nhà D3

Ban Giám đốc gặp mặt giao nhiệm vụ cho Giảng viên về công tác tại Trung tâm

Thành Phần: Đ/c Dung, đ/c Cường, đ/c Hòa cùng dự.

Thứ ba, 07.10.2017

08h30-P110, Nhà D3

Ban giám đốc dự họp chi bộ thường kỳ tháng 11/2017

10h00-P110, Nhà D3

Ban Giám đốc dự họp giao ban Trung tâm tháng 11/2017

Thành phần: Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên

Thứ tư, 08.11.2017

08h30–P103, Nhà D3

 

14h00-P103, Nhà D3     

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Quân sự

Thành phần: Đ/c Thắng, đ/c Hà, đ/c Thà cùng dự.

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Chính Trị

Thành phần: Đ/c Thắng, đ/c Sang cùng dự.

Thứ năm, 09.11.2017

08h30 – P103, Nhà D3

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Quân sự

Thành phần: Đ/c Thắng, đ/c Hà, đ/c Thà cùng dự.

14h00- P103, Nhà D3

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Quân sự

Thành phần: Đ/c Thắng, đ/c Hà, đ/c Thà cùng dự.

Thứ sáu, 10.11.2017

08h30–P103, Nhà D3

 

14h00-P103, Nhà D3     

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Chính Trị

Thành phần: Đ/c Thắng, đ/c Sang cùng dự.

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Chính Trị

Thành phần: Đ/c Thắng, đ/c Sang cùng dự.

Thứ bẩy, 11.11.2017

 

 

Chủ nhật, 12.11.2017       

 

 

 

 

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli